Vítáme Vás v novém elektronickém vzdělávacím portálu společnosti Wüstenrot.

Připravili jsme pro Vás nové kurzy certifikačních testů WHB a WSS.

Pokud jste v našem vzdělávacím portálu poprvé, změňte si, prosím, svoje heslo.

Funkčnost systému je garantována v Google Chrome, min. verze 30.0, Mozilla Firefox min verze 25.0, Microsoft Internet Explorer min. verze 9.

  Přeskočit: dostupné kurzy

  Dostupné kurzy

  1. Test: OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - pro úspěšné absolvování musí účastník splnit test nejméně na 80%. Při neúspěchu může test opakovat.
  2. Zkouška produktových znalostí formou testu - pro úspěšné absolvování musí účastník splnit test nejméně na 80%. Při neúspěchu se test uzavře a nebude možné v certifikaci pokračovat. Znovu se může účastník na certifikaci přihlásit nejdříve za tři dny a bude začínat první částí zkoušky.
  3. Praktický příklad formou testu - účastník si přečte zadání příkladu, následně provede simulaci v aktuálním kalkulátoru WHB. Poté bude odpovídat na otázky, které se vztahuji k vygenerovanému příkladu. Pro úspěšné absolvování příkladu, musí účastník splnit test nejméně na 80%. Při neúspěchu se test uzavře a nebude možné v certifikaci pokračovat. Znovu se může účastník na certifikaci přihlásit nejdříve za tři dny a bude celou zkoušku opakovat (všechny části, i ty které předtím úspěšně složil).

  U všech částí certifikační zkoušky je vždy jen jedna správná odpověď.

  Přejeme Vám mnoho úspěchů při skládání certifikační zkoušky.

  Tým produktových lektorů.

  Certifikační zkouška má tři části:

  1. Test: OPATŘENÍ PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU - pro úspěšné absolvování musí účastník splnit test nejméně na 80%. Při neúspěchu může test opakovat.
  2. Zkouška produktových znalostí formou testu - pro úspěšné absolvování musí účastník splnit test nejméně na 80%. Při neúspěchu se test uzavře a nebude možné v certifikaci pokračovat. Znovu se může účastník na certifikaci přihlásit nejdříve za tři dny a bude začínat první částí zkoušky.
  3. Praktický příklad formou testu - účastník si přečte zadání příkladu, následně provede simulaci v aktuálním kalkulátoru WSS. Poté bude odpovídat na otázky, které se vztahuji k vygenerovanému příkladu. Pro úspěšné absolvování příkladu, musí účastník splnit test nejméně na 80%. Při neúspěchu se test uzavře a nebude možné v certifikaci pokračovat. Znovu se může účastník na certifikaci přihlásit nejdříve za tři dny a bude celou zkoušku opakovat (všechny části, i ty které předtím úspěšně složil).

  U všech částí certifikační zkoušky je vždy jen jedna správná odpověď.

  Přejeme Vám mnoho úspěchů při skládání certifikační zkoušky.

  Tým produktových lektorů.

  Tato prezentace má za úkol, seznámit vás s jednou z možností zpracování úvěrů ve společnosti WSS. Jsou zde uvedeny základní informace a návody na on-line sjednání. Podrobnější informace najdete v  PKP Uživatelská příručka - Rychlý úvěr.